Ponuka


Keď chceš budovať koráb, vtedy nevolaj ľudí aby ti zbierali drevo, priprávali náčinie, aby si im rozdeľoval úlohy a prácu, ale vzbudzuj v nich túžbu po širokom a nekonečnom mori.
Antonie de Saint - Exupéry

Každý rodič pozná túžbu nadostač sa venovať deťom, ale zároveň aj spĺňať každodenné povinnosti v domácnosti i na pracovnom mieste. Často krát to nie je možné, lebo rodičia sú preťažení povinnosťami.

Práve preto ako Evanjelická metodistická cirkev vidíme možnosť, povolanie a zodpovednosť venovať sa deťom. Presvedčení sme, že hra je jednou z najdôležitejších potrieb detí. V hre so svojimi vrstovníkmi si deti rozvíjajú svoje sociálne, duchovné a motorické /pohybové/ schopnosti.

Preto chceme ponúknuť miestnosti, hračky, ihrisko a našu starostlivosť- predovšetkým deťom od 3 do 5 rokov.

S Božou pomocou a Jeho vedením, chceme byť týmto podujatím požehnaním pre deti i pre rodičov.

Dúfame, že ten konečný výsledok bude radosť, radosť všetkých nás. Kvôli tomu sme predstavený detský útulný pobyt nazvali “ Koráb ”, lebo je on biblickým symbolom spásy, nádeje, ochrany a budúcnosti v Božej dobrej ruk.